A Travellerspoint blog

งาน

งาน

rain 29 °C

ใคร ก็ตามที่ยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นจะกลายเป็นคนล้าหลัง
และเป็นตัวเลือกที่จะไม่ถูกเลือกในการสมัครงานยุคปัจจุบัน พนักงานธุรการ
เสมียน หรือเลขานุการยุคนี้ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว
อย่างน้อยก็ในโปรแกรมพื้นฐาน เช่น สามารถ Internet ค้นหาข้อมูลได้ รับ-ส่ง
E-mail เป็น พิมพ์เอกสาร ทำตารางและใช้สูตรคำนวณเบื้องต้น ด้วย Microsoft
Word, Microsoft Excel และทำพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
ได้ เป็นต้น

การ ทำงานท่าเดียว เช่น ยืนทำงาน
ส่องกล้องทำงานเพื่อทำงานในรายละเอียดขนาดเล็กของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
และไฟฟ้า เป็นต้น ทำให้พนักงานมีปัญหาสุขภาพ มีความเครียดจากการทำงาน
ดังนั้น การเรียกร้องของพนักงานในครั้งนี้
ก็เพื่อเปิดการเจรจากับทางบริษัทในการปรับสวัสดิการ และกฎระเบียบต่างๆ
ให้มีความเหมาะสมกับการทำงานของพนักงานมากขึ้น
นอกจากนี้แล้ว พนักงาน
ได้รับการบีบคั้น และกดดันในการทำงานมาตลอด เช่น กฎระเบียบในการทำงาน
และสวัสดิการที่เคยได้รับก็จะถูกตัดออกไป
โดยที่พนักงานไม่สามารถที่จะต่อรองอะไรได้
จึงเป็นที่มาให้พนักงานต้องออกมาเรียกร้อง
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รายได้จึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
เพราะต้องทำงานล่วงเวลาจาก 8 ชั่วโมง เพิ่มเป็นวันละ 12 ชั่วโมง

ก็ ให้จดบันทึกลงไป
จากนั้นให้ประเมินว่าคุณจะใช้เวลาเท่าไรในการฝึกฝนทักษะนั้นจนสามารถทำ
สำเร็จได้ตามเป้า เช่นคุณเป็นคนที่พิมพ์งานช้ามาก
เนื่องจากยังพิมพ์สัมผัสไม่คล่อง
ระหว่างพิมพ์ยังต้องคอยมองแป้มพิมพ์และใช้นิ้วจิ้มทีละตัว
คุณอาจระบุเป้าหมายลงไปว่า จะต้องพิมพ์สัมผัสได้ในความเร็ว 30 คำต่อนาที
ภายในเวลา 3 วัน
โดยการฝึกพิมพ์นี้คุณสามารถดาวน์โหลดวิธีฝึกออนไลน์ที่
ไม่เสียค่าใช้จ่ายมา ใช้ในการฝึกได้
หลังจากการฝึกในแต่ละครั้งให้คุณให้คะแนนตัวเองโดยเปรียบเทียบจากการฝึก
ใน
ครั้งที่ผ่านมาว่าคุณมีความก้าวหน้ามากเพียงใด เมื่อครบตามกำหนด 3 วัน
มาดูกันว่าคุณสามารถทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ จากนั้นทำการกำหนดเป้าหมายต่อ
ๆ ไปที่คุณต้องการพัฒนาเพิ่มเติม

คุณจะต้องทำพื้นฐานให้แน่นเสียก่อน
ให้เวลากับการฝึกทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย
เช่น การเปิด-ปิดเครื่องที่ถูกวิธี
การตั้งโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บไฟล์งานอย่างเป็นระเบียบ การแบ็กอัพข้อมูล
การสั่งพริ้นต์เอกสาร เป็นต้น
หากคุณเข้าใจในทักษะเบื้องต้นเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้วล่ะก็
คุณจะสามารถนำไปต่อยอดสู่ทักษะในขั้นที่สูงขึ้นต่อไปได้ง่าย

http://www.xn--72c0baa2eyce3a4p.com
http://xn--72c0b6d.jobsunday.com
http://xn--72c0byc2ab.jobsunday.com
http://xn--42cg8c3al3bycl.jobsunday.com
http://xn--parttime-rpzuiok.xn--72c0baa2eyce3a4p.com

Posted by tanwa1234 17:34 Archived in Thailand Tagged business_travel Comments (0)

(Entries 1 - 1 of 1) Page [1]